Dostupné a udržitelné bydlení

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. ÚVOD. O ČEM JSOU TYTO ZÁSADY

1.1. Společnost Kodu Living s.r.o., IČO 194 87 002, se sídlem Bohušovická 230/12, Praha 9, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložce 387387 se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dočtete, kdy a jak budeme pracovat s vašimi osobními údaji a jaká práva ohledně vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na moje@kodu.cz.

1.2. S vašimi údaji pracujeme například tehdy, pokud u nás vyplníte kontaktní formulář, přihlásíte se k odběru newsletteru, procházíte náš web www.kodu.cz („Web“) nebo pokud u nás provedete objednávku.

1.3. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme v souladu s předpisy, a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).


2. KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

2.1. Vaše osobní údaje pečlivě spravuje společnost Kodu Living s.r.o., IČO 194 87 002, se sídlem Bohušovická 230/12, Praha 9, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložce 387387 („Správce“).


3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V KONTAKTNÍM FORMULÁŘI

3.1. Jaké údaje: Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a pošlete nám zprávu, zpracováváme při tom vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další údaje, které uvedete v obsahu zprávy.

3.2. Kvůli čemu: Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba. Údaje tedy zpracováváme pro plnění smlouvy.

3.3. Jak dlouho: Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace, nanejvýš 1 rok od vyřízení zprávy, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování.


4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ U PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU

4.1. Jaké údaje: Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se k odběru newsletteru, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu.

4.2. Kvůli čemu: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli novinky zasílat, a to to na základě vašeho souhlasu, který jste nám spolu s přihlášením udělili.

4.3. Jak dlouho: Váš e-mail budeme zpracovávat pod dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.4. Váš souhlas: S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu moje@kodu.cz nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newsletter zasílat.


5. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI OBJEDNÁVCE

5.1. Jaké údaje: V objednávce zpracováváme jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ, adresu či sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

5.2. Kvůli čemu: Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom mohli úspěšně vyřídit vaši objednávku, případně reklamaci. Vaše údaje potřebujeme proto, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci této smlouvy, pokud by mezi námi vznikl spor.

Zpracovávat vaše osobní údaje je tedy nejen naše povinnost kvůli některým právním předpisům, ale také náš oprávněný zájem.

5.3. Jak dlouho: Osobní údaje z objednávky musíme zpracovávat kvůli právním předpisům po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje ještě delší dobu.

5.4. Newsletter pro zákazníky: Protože se po provedení objednávky stáváte naším zákazníkem, můžeme vám na e-mailovou adresu jednou za čas posílat zajímavé novinky, co se u nás děje nového nebo jaké nové produkty a akce chystáme. Zasílání newsletteru můžete samozřejmě kdykoliv odmítnout. Nám tento postup dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu moje@kodu.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení).


6. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V UŽIVATELSKÉM ÚČTU

6.1. Jaké údaje: Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ, adresu či sídlo, případně další údaje, které si v uživatelském účtu vyplníte. Kromě toho budeme zpracovávat i vaši historii objednávek, abychom vám objednání co nejvíce usnadnili. V uživatelském účtu můžete také uplatnit zakoupený voucher.

6.2. Kvůli čemu: Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění či usnadnění objednávky na Webu, a to na základě souhlasu, který jste nám udělujete při registraci.

6.3. Jak dlouho: Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let od posledního přihlášení do vašeho uživatelského účtu.

6.4. Váš souhlas: S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na support@amazingplaces.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla. Pokud však vezmete souhlas zpět, přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.


7. ZPRACOVÁNÍ COOKIES

7.1. Jaké údaje: Za osobní údaje mohou být považovány i cookies.

7.2. Kvůli čemu: Na Webu měříme návštěvnost, děláme si statistiky o chování návštěvníků Webu, staráme se o hladké fungování Webu a také vám přizpůsobujeme reklamu na míru.

7.3. Návštěvnost a statistiky: Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Proti tomu zpracování můžete vznést námitku, a to na e-mailu moje@kodu.cz nebo na adrese našeho sídla.

7.4. Fungování Webu: Cookies nezbytné pro funkčnost Webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování Webu. I proti nim můžete vznést námitku na e-mailu moje@kodu.cz nebo na adrese našeho sídla, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu Webu.

7.5. Přizpůsobení reklamy: Cookies pro cílení reklamy na míru jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas s užitím marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na moje@kodu.cz. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete zde. Nastavit cookies si můžete zase zde.

7.6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a) službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

b) společností Facebook Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/#.


8. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

8.1. Podle Nařízení máte s ohledem na zpracování vašich osobních údajů právo:

a) odvolat svůj souhlas,

b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy,

e) právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

f) vznést námitku proti zpracování,

g) právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

h) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.


8.2. Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.


9. KDO NÁM SE ZPRACOVÁNÍM POMÁHÁ?

9.1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují

poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jako je:

a) poskytovatel webhostingu,

b) poskytovatel marketingového softwaru a webových dotazníků,

c) poskytovatel účetního software,

d) poskytovatel služeb účetnictví,

e) poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb,

f) finanční ústavy;

g) správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. Stavební úřad, odbor životního prostředí atp)

h) obchodní partneři a dodavatelé služeb Kodu Living (např. výrobci a dodavatelé domů, provozovatelé ubytování, bankovní a finanční instituce či pojišťovny, firmy poskytující služby úprav pozemků, advokáti aj.);

i) poskytovatel platební brány, a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně nám tyto služby poskytuje, napište nám na moje@kodu.cz.


Nad rámec výše uvedeného osobní údaje Kodu Living předává pouze tehdy, pokud k tomu je souhlas Subjektu údajů nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace


9.2. Nebudeme provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo. Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. Pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.